title

Nieuws

Samenvatting AGEhIV webinar 2023

Op 21 juni 2023 organiseerden wij een webinar waarbij een 30-tal AGEhIV deelnemers online aansloot. Onderzoeker Marc van der Valk en deelnemer Cees Smit gingen in gesprek met hoofdonderzoeker Peter Reiss én met de deelnemers zelf. Ze spraken over het onderzoek en het thema “comorbiditeit…

Lees meer

Save the date: AGEhIV Webinar

Save the date! Op woensdag 21 juni van 19:00 tot 20:00 organiseren wij een webinar voor de deelnemers van de AGEhIV cohort studie. In dit webinar gaan onderzoeker Marc van der Valk en deelnemer Cees Smit in gesprek met hoofdonderzoeker Peter Reiss en vooral ook…

Lees meer

AGEHIV deelnemers zijn tevreden over de studie

Vorig jaar hebben wij een vragenlijst verstuurd naar de deelnemers aan de AGEhIV Cohort Studie om hun mate van tevredenheid over de studie in kaart te brengen. We hebben van 333 deelnemers reacties ontvangen, waarvoor veel dank. Het merendeel van de deelnemers gaf aan in…

Lees meer

Afscheid onderzoeksassistente Barbara

Op 8 mei 2022 zal Barbara Elsenga, onderzoeksassistente van locatie AMC, met pensioen gaan en stoppen met haar werkzaamheden bij de AGEhIV cohort studie. Barbara is vanaf het begin in 2010  bij AGEhIV betrokken, heeft de studie mee helpen opzetten  en zich ook daarna al…

Lees meer

NIEUWE ONDERZOEKSRESULTATEN AGEhIV COHORT STUDIE, INCLUSIEF COVID-19 SUBSTUDIE

Ook in 2021 is er weer volop onderzoek gedaan door de AGEhIV Cohort Studie groep. Allereerst is door AGEhIV arts-onderzoeker Sebastiaan Verboeket een artikel geschreven over gewichtstoename na het switchen naar een integraseremmer (een specifieke groep hiv-medicatie) bij AGEhIV studiedeelnemers. Er bleek geen verschil te…

Lees meer

START TWEEDE BEZOEKRONDE COVID-19 SUBSTUDIE, EXTRA BLOEDAFNAME NA VACCINATIE EN TIJDELIJKE ONDERBREKING AGEHIV STUDIEBEZOEKEN

Per 1 maart 2021 zal de tweede ronde van de COVID-19 substudie van start gaan. De deelnemers aan deze substudie ontvangen van tevoren per mail of post informatie over dit tweede bezoek. Tijdens het studiebezoek dragen onze medewerkers mondkapjes en wordt zoveel als mogelijk 1.5…

Lees meer

HERVATTING AGEHIV STUDIEBEZOEKEN EN START COVID-19 SUBSTUDIE

Vanaf deze maand worden reguliere AGEHIV studiebezoeken weer hervat. Het studiebezoek is iets aangepast zodat er zo min mogelijk risico’s worden genomen m.b.t. het coronavirus. Afspraken voor studiebezoeken zullen in plaats van per brief of e-mail nu telefonisch worden gemaakt.    Tevens hopen wij vanaf…

Lees meer

Onderbreking AGEhIV studie gedurende de corona-crisis

  Vanwege de corona-crisis en de daarmee gepaarde gaande maatregelen om contacten te beperken hebben wij bezoeken aan het Amsterdam UMC, locatie AMC en de GGD Amsterdam tijdelijk moeten opschorten. Wanneer de regels van de overheid versoepeld worden, en duidelijk is onder welke voorwaarden studiebezoeken…

Lees meer

Uitkomsten deelnemerstevredenheidsonderzoek AGEhIV studie

In maart 2018 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de deelnemers van de AGEhIV studie in het AMC en de GGD. Circa 60% van de deelnemers heeft de enquête ingevuld, waarvoor veel dank! Inmiddels hebben we de resultaten hiervan geanalyseerd.

Lees meer

Studie vindt geen aanwijzingen voor versnelde veroudering hiv-positieven

Verouderen mensen met hiv sneller, ondanks dat zij goed behandeld worden met antiretrovirale therapie? Deze vraag staat centraal in de COBRA-studie, met specifieke aandacht voor geheugenstoornissen. Er werd geen versnelde veroudering geobserveerd. Aan de COBRA-studie doen 125 AGEhIV-deelnemers mee; de overige COBRA-deelnemers zijn afkomstig uit Londen. Alle…

Lees meer
 
Amsterdam UMC-AMC
AIGHD
GGD Amsterdam
HIV monitoring
 
Top