title

Nieuws

“Ouder worden met hiv” symposium

In de afgelopen 3 decennia is er enorme vooruitgang geboekt in de behandeling van hiv. Wereldwijd worden miljoenen mensen met hiv steeds ouder dankzij de beschikbaarheid van effectieve antiretrovirale therapie. Nu mensen met hiv ouder worden, blijkt dat zij een hoger risico hebben op het…

Lees meer

Uitkomsten deelnemerstevredenheidsonderzoek AGEhIV studie

In maart 2018 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de deelnemers van de AGEhIV studie in het AMC en de GGD. Circa 60% van de deelnemers heeft de enquête ingevuld, waarvoor veel dank! Inmiddels hebben we de resultaten hiervan geanalyseerd.

Lees meer

Studie vindt geen aanwijzingen voor versnelde veroudering hiv-positieven

Verouderen mensen met hiv sneller, ondanks dat zij goed behandeld worden met antiretrovirale therapie? Deze vraag staat centraal in de COBRA-studie, met specifieke aandacht voor geheugenstoornissen. Er werd geen versnelde veroudering geobserveerd. Aan de COBRA-studie doen 125 AGEhIV-deelnemers mee; de overige COBRA-deelnemers zijn afkomstig uit Londen. Alle…

Lees meer

Media aandacht rondom promoties AGEhIV studie

Vrijdag 27 januari j.l. hebben twee AGEhIV arts-onderzoekers, Judith Schouten en Katherine Kooij, hun proefschrift met succes verdedigd. De dag voorafgaand aan deze promoties kwam er onverwacht veel media-aandacht voor de resultaten van de studie, o.a. van de kant van het NOS-journaal. Enerzijds waren wij…

Lees meer

Voorspellers van geheugenstoornissen

Zowel hiv-gerelateerde factoren als factoren die indirect of niet gerelateerd zijn aan hiv lijken een rol te spelen in de ontwikkeling van geheugenstoornissen onder hiv-positieve mensen.

Lees meer

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk komt vaker voor onder hiv-postieve deelnemers. Dit lijkt samen te hangen met een grotere middel-heup verhouding bij hiv-positieve deelnemers.

Lees meer
 
GGD Amsterdam
HIV monitoring
AIGHD
AMC
 
Top