Vanwege de corona-crisis en de daarmee gepaarde gaande maatregelen om contacten te beperken hebben wij bezoeken aan het Amsterdam UMC, locatie AMC en de GGD Amsterdam tijdelijk moeten opschorten. Wanneer de regels van de overheid versoepeld worden, en duidelijk is onder welke voorwaarden studiebezoeken aan beide locaties weer kunnen plaatsvinden, zullen wij deze bezoeken naar wij hopen weer geleidelijk kunnen opstarten. Daarbij zullen uiteraard de voor het Amsterdam UMC en de GGD geldende passende beschermende maatregelen in acht worden genomen.

 

Daarnaast bereiden wij momenteel een voorstel voor om binnen de AGEhIV studie aanvullend coronavirus-gerelateerd onderzoek uit te voeren. Indien wij goedkeuring ontvangen van de medisch ethische commissie voor de uitvoering hiervan zullen wij u nader informeren en kunt u op basis daarvan besluiten al dan niet hieraan mee te willen werken.