BLOG

HERVATTING AGEHIV STUDIEBEZOEKEN EN START COVID-19 SUBSTUDIE

Vanaf deze maand worden reguliere AGEHIV studiebezoeken weer hervat. Het studiebezoek is iets aangepast zodat er zo min mogelijk risico’s worden genomen m.b.t. het coronavirus. Afspraken voor studiebezoeken zullen in plaats van per brief of e-mail nu telefonisch worden gemaakt. 

 

Tevens hopen wij vanaf eind augustus een nieuwe sub-studie te starten binnen het AGEHIV cohort waarbij op meerdere momenten op verschillende manieren (o.a. door het meten van antistoffen) zal worden gemeten in hoeverre onze deelnemers met het nieuwe coronavirus besmet zijn geraakt en in hoeverre zij daarbij wel of geen ziekteverschijnselen hebben gekregen . Zodra er meer bekend is zal hier meer informatie over beschikbaar worden gemaakt. 

 
Amsterdam UMC-AMC
GGD Amsterdam
AIGHD
HIV monitoring
 
Top