Nieuws

Uitkomsten deelnemerstevredenheidsonderzoek AGEhIV studie

In maart 2018 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de deelnemers van de AGEhIV studie in het AMC en de GGD. Circa 60% van de deelnemers heeft de enquête ingevuld, waarvoor veel dank! Inmiddels hebben we de resultaten hiervan geanalyseerd.

Lees meer

Studie vindt geen aanwijzingen voor versnelde veroudering hiv-positieven

Verouderen mensen met hiv sneller, ondanks dat zij goed behandeld worden met antiretrovirale therapie? Deze vraag staat centraal in de COBRA-studie, met specifieke aandacht voor geheugenstoornissen. Er werd geen versnelde veroudering geobserveerd. Aan de COBRA-studie doen 125 AGEhIV-deelnemers mee; de overige COBRA-deelnemers zijn afkomstig uit Londen. Alle…

Lees meer

Media aandacht rondom promoties AGEhIV studie

Vrijdag 27 januari j.l. hebben twee AGEhIV arts-onderzoekers, Judith Schouten en Katherine Kooij, hun proefschrift met succes verdedigd. De dag voorafgaand aan deze promoties kwam er onverwacht veel media-aandacht voor de resultaten van de studie, o.a. van de kant van het NOS-journaal. Enerzijds waren wij…

Lees meer

Voorspellers van geheugenstoornissen

Zowel hiv-gerelateerde factoren als factoren die indirect of niet gerelateerd zijn aan hiv lijken een rol te spelen in de ontwikkeling van geheugenstoornissen onder hiv-positieve mensen.

Lees meer

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk komt vaker voor onder hiv-postieve deelnemers. Dit lijkt samen te hangen met een grotere middel-heup verhouding bij hiv-positieve deelnemers.

Lees meer
 
HIV monitoring
AMC
AIGHD
GGD Amsterdam
 
Top