BLOG

AGEHIV deelnemers zijn tevreden over de studie

Vorig jaar hebben wij een vragenlijst verstuurd naar de deelnemers aan de AGEhIV Cohort Studie om hun mate van tevredenheid over de studie in kaart te brengen. We hebben van 333 deelnemers reacties ontvangen, waarvoor veel dank.

Het merendeel van de deelnemers gaf aan in het algemeen tevreden te zijn over deelname aan de studie, wat fijn is om vast te stellen.  Niettemin werden een aantal suggesties voor verbetering aangedragen waar we graag actie op willen ondernemen.

Een eerste punt betreft de vergoeding van de gemaakte reiskosten en/of parkeerkosten. Sommige deelnemers hebben aangegeven daar in de praktijk problemen mee te hebben ondervonden. We hebben daarom actie ondernomen om het eventueel declareren van reiskosten eenvoudiger te maken. U kunt hier meer uitleg over krijgen van de studieverpleegkundige of onderzoeksassistente tijdens uw volgend studiebezoek.

Daarnaast gaven deelnemers aan behoefte te hebben aan meer informatie over de resultaten van de AGEhIV studie. In de loop van dit jaar zullen we een webinar organiseren voor alle deelnemers. Tijdens dit online webinar zullen de onderzoekers een selectie van studieresultaten presenteren en zal er vooral ook voldoende ruimte zijn voor vragen vanuit de deelnemers. Verdere informatie hierover volgt spoedig.

 We hopen dat deze aanpassingen voor u als deelnemer zullen bijdragen aan een nog betere ervaring met de AGEhIV studie. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen via agehiv@amc.uva.nl. Bedankt voor uw jarenlange deelname en inzet!

 
GGD Amsterdam
HIV monitoring
Amsterdam UMC-AMC
AIGHD
 
Top