BLOG

Uitkomsten deelnemerstevredenheidsonderzoek AGEhIV studie

In maart 2018 hebben we een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de deelnemers van de AGEhIV studie in het AMC en de GGD. Circa 60% van de deelnemers heeft de enquête ingevuld, waarvoor veel dank! Inmiddels hebben we de resultaten hiervan geanalyseerd.

Het overgrote deel van de deelnemers was positief tot zeer positief over de AGEhIV studie. Dit doet ons uiteraard erg goed!

De deelnemers gaven over het algemeen aan de studieverpleegkundigen van zowel het AMC als de GGD “zeer vriendelijk” te vinden. Ook op het punt “deskundigheid”  werd hoog gescoord.

Er zijn ook een aantal leerpunten uit de enquête naar voren gekomen. Hoewel het merendeel van de deelnemers tevreden is over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd geeft een aantal deelnemers aan behoefte te hebben aan meer uitleg over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en ook over de terugkoppeling van persoonlijke onderzoeksuitslagen. In de toekomst gaan we daarom de mogelijkheid bieden om daartoe contact op te nemen met één van onze studieartsen.

Daarnaast gaven de meeste deelnemers aan de website een goed medium te vinden om op de hoogte te kunnen blijven van de behaalde onderzoeksresultaten. Echter, sommige deelnemers willen hierover liever persoonlijk worden benaderd. In het vervolg zullen we de deelnemers daarom de optie bieden om zich aan te melden voor een mailinglijst. Deelnemers die hieraan behoefte hebben zullen dan persoonlijk via de e-mail benaderd worden wanneer er een update is op onze website.

De longfunctiemeting kwam veruit als meest belastend studieonderzoek naar voren. Wij weten dat het longfunctieonderzoek belastend is, maar toch kiezen we ervoor deze meting te blijven uitvoeren tijdens de studiebezoeken. Uit recente analyses is namelijk gebleken dat er wel verschillen in uitkomst lijken te zijn tussen de hiv-positieve en de hiv-negatieve groep. Mocht dit studieonderdeel voor u echt té belastend zijn, dan kan dit tijdens het bezoek aangegeven worden. We kunnen de longfunctiemeting dan gedeeltelijk uitvoeren of besluiten om de meting helemaal niet te doen.

We hopen op deze manier het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken en u allen terug te zien bij de volgende ronde van studiebezoeken.

Heeft u de e-mail met de enquête gemist en wilt u toch nog graag feedback geven over de AGEhIV studie? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar: agehiv@amc.uva.nl.

 
HIV monitoring
GGD Amsterdam
Amsterdam UMC-AMC
AIGHD
 
Top