BLOG

NIEUWE ONDERZOEKSRESULTATEN AGEhIV COHORT STUDIE, INCLUSIEF COVID-19 SUBSTUDIE

Ook in 2021 is er weer volop onderzoek gedaan door de AGEhIV Cohort Studie groep. Allereerst is door AGEhIV arts-onderzoeker Sebastiaan Verboeket een artikel geschreven over gewichtstoename na het switchen naar een integraseremmer (een specifieke groep hiv-medicatie) bij AGEhIV studiedeelnemers. Er bleek geen verschil te zijn in gemiddelde gewichtstoename over de tijd tussen mensen met hiv die switchten naar een integraseremmer, mensen met hiv die dat niet deden en mensen zonder hiv. Wel werd gezien dat een sterke (10 % of meer) gewichtstoename meer werd gezien bij degenen die een integraseremmer gingen gebruiken. Op de pagina Resultaten van deze website kunt u meer details over dit onderzoek vinden.

 

Eerder onderzoek naar de longfunctie bij de start van de AGEhIV Cohort Studie gaf aanwijzingen dat de longen van deelnemers met hiv mogelijk stijver waren en in totaal minder lucht konden bevatten. Nu is door Sebastiaan Verboeket onderzocht hoe de longfunctie in de tijd verandert bij mensen met en zonder hiv. De belangrijkste uitkomst was dat bij de deelnemers met hiv (van wie de meeste een goed onderdrukt virus hebben) zowel de totale hoeveelheid lucht die de longen kunnen bevatten als de één seconde waarde (de hoeveelheid lucht die mensen in één seconde konden uitblazen) wat sneller afneemt dan bij mensen zonder hiv, ook als zij niet rookten. In hoeverre mensen met hiv hier ook zelf iets van zullen merken is op dit moment nog onduidelijk. Voor meer details kunt u terecht bij de pagina Resultaten van deze website.

 

Tenslotte is er door AGEhIV arts-onderzoeker Myrthe Verburgh gekeken naar het risico op het krijgen van een SARS-CoV-2 infectie onder deelnemers van de AGEhIV COVID-19 substudie, die sinds september 2020 van start is gegaan (zie meer informatie over deze substudie op de pagina Over AGEhIV). De belangrijkste uitkomst was dat deelnemers met hiv geen hoger risico hebben om een SARS-CoV-2 infectie op te lopen in vergelijking met deelnemers zonder hiv. Ook waren de nucleocapside (N) antistofspiegels gelijk tussen deelnemers met en zonder hiv. Antistoffen tegen het N-eiwit van SARS-CoV-2, anders dan antistoffen tegen het spike eiwit, worden alleen gevormd na een natuurlijke infectie met het SARS-CoV-2 virus. U kunt hier meer details over dit onderzoek vinden.

 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwe resultaten nog vragen hebben, neem dan contact met een van de studieartsen op: m.l.verburgh@amsterdamumc.nl of i.a.j.vanderwulp@amsterdamumc.nl

 
HIV monitoring
Amsterdam UMC-AMC
AIGHD
GGD Amsterdam
 
Top