title

Informatie over het studiebezoek

 

Het AGEhIV studiebezoek

Elke 2 jaar worden AGEhIV studiedeelnemers uitgenodigd voor een studiebezoek op de hiv-polikliniek in het AMC of de onderzoeksafdeling van de GGD. Dit studiebezoek duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Tijdens dit studiebezoek worden onder andere de onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

 

Vragen over de gezondheid

De onderzoeker neemt met de studiedeelnemer een vragenlijst door, waarbij vragen aan bod komen over het vóórkomen van diverse bijkomende ziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker, of longziekten. Daarnaast wordt in kaart gebracht in hoeverre de studiedeelnemer in de afgelopen periode gebruik heeft gemaakt van de gezondheidszorg.

Bloeddrukmeting

Tijdens het spreekuur wordt driemaal de bloeddruk gemeten in zittende positie met behulp van een manchet ter hoogte van de bovenarm.

Electrocardiogram (hartfilm)

Met behulp van een ECG-apparaat wordt een hartfilmpje gemaakt om de elektrische activiteit van de hartspier te registreren. Dit wordt gedaan door ECG-elektroden op de borst, armen en benen te plaatsen. De elektroden meten de elektrische activiteit van de hartspier. Dit patroon wordt zichtbaar als verschillende lijnen op een papier en geeft informatie over de werking van het hart.

Arteriograph: meting van de stijfheid van de grote bloedvaten

De Arteriograph wordt gebruikt om de stijfheid van de grote bloedvaten te meten. Tijdens dit onderzoek ligt de deelnemer op de onderzoeksbank en wordt er met behulp van een manchet om de bovenarm (zoals ook bij een bloeddrukmeting gebeurt) de vaatstijfheid gemeten. Deze meting wordt ten minste driemaal uitgevoerd, om de vaatstijfheid zo betrouwbaar mogelijk te meten. Een verhoogde vaatstijfheid zegt iets over het risico voor het optreden van hart- en vaatziekten.

Fibroscan: meting van de leverstijfheid

Met behulp van de Fibroscan wordt de hoeveelheid littekenweefsel in de lever gemeten. Dit littekenweefsel wordt ook wel fibrose genoemd, en door fibrose kan de lever slechter gaan werken. Het onderzoek is een echo-onderzoek, waarbij de echokop ter plaatse van de lever op de buikhuid wordt geplaatst om de lever in beeld te brengen. De echokop zendt vervolgens geluidsgolven uit en meet de snelheid waarmee deze geluidsgolven terugkeren, hetgeen informatie geeft over de hoeveelheid littekenweefsel.

AGEreader

De AGEreader meet AGEs (advanced glycation endproducts) in de huid. AGEs zijn versuikerde eiwitten die zich kunnen ophopen in weefsels. Mogelijk zijn deze AGEs een goede voorspeller voor hart- en vaatziekten. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de betekenis van de AGEreader-waarde is, daarom wordt de AGEreader momenteel vooral in onderzoeksverband gebruikt. We hopen hier meer duidelijkheid over te krijgen in de looptijd van de AGEhIV studie.

Frailty test

De “frailty test” bestaat onder andere uit vragen over gewichtsverlies, het testen van de knijpkracht en het meten van de loopsnelheid. Deze meetgegevens worden gebruikt om aan te geven of iemand “frail” is. Frailty, ofwel kwetsbaarheid, is een maat die het risico op vallen, ziekenhuisopnames en overlijden weergeeft.

 

 

Knijpkracht meting

Longfunctietest

longfunctie-test

De longfunctietest bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de test wordt de deelnemer gevraagd om zo krachtig mogelijk uit te ademen. In het tweede deel van de test draait het om het volume dat iemand maximaal kan uitademen. Met behulp van deze twee testen kan een uitspraak worden gedaan over de functie van de longen.

 

Longfunctietest

Scan voor de botdichtheid

Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt de scan voor de botdichtheid (oftewel DEXA scan) verricht. Deze meting wordt op verschillende botten in het lichaam verricht: de onderste ruggewervels, het bovenste deel van het dijbeen en de dijbeenhals. Tijdens de meting wordt de dichtheid van het bot gemeten. Een sterk verlaagde botdichtheid (osteoporose) kan de kans op een botbreuk verhogen.

Bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek

Tijdens het spreekuur wordt bloed, urine en ontlasting verzameld. Direct na het studiebezoek wordt met het bloed en de urine diverse onderzoeken gedaan. De ontlasting en een deel van het bloed en de urine wordt opgeslagen voor toekomstig onderzoek.

Vragenlijst

Daarnaast vragen we elke deelnemer voor of na het studiebezoek een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is van groot belang om het vóórkomen van de diverse bijkomende ziekten en risicofactoren daarvoor in kaart te brengen. Daarmee zijn deze gegevens essentieel om aan te kunnen tonen of bijkomende ziekten even vaak of vaker voorkomen in hiv-positieve mensen dan in mensen zonder hiv.

 
HIV monitoring
AIGHD
AMC
GGD Amsterdam
 
Top