Voorspellers van geheugenstoornissen

In de nieuwsbrief HIV Treatment Alerts! van september 2016 is een artikel over het onderzoek van de AGEhIV Cohort Studie groep gepubliceerd. Dit artikel beschrijft de resultaten van de analyse naar geheugenstoornissen. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat.

Hiv-positieve deelnemers hebben vaker geheugenstoornissen dan hiv-negatieve deelnemers. Het doel van deze analyse was om in kaart te brengen welke factoren samenhangen met een slechtere score op het geheugenonderzoek (neuropsychologisch onderzoek) en het vóórkomen van hiv-geassocieerde geheugenstoornissen (HAND).

Onder de hiv-positieve deelnemers zijn er zeven factoren geidentificeerd die samen hangen met een slechtere score op het neuropsychologisch onderzoek:

•  dagelijks tot maandelijks gebruik van cannabis

•  hart- en vaatziekten

•  verminderde nierfunctie

•  diabetes (suikerziekte)

•  een te grote taille-heup verhouding

•  tekenen van een depressie

•  een laag CD4 celgetal in het verleden (ernstige immuunstoornis in het verleden)

Vier van deze factoren voorspelden ook of een hiv-positieve deelnemer HAND had:

•  dagelijks tot maandelijks gebruik van cannabis

•  hart- en vaatziekten

•  verminderde nierfunctie

•  diabetes (suikerziekte)

Dit onderzoek laat zien dat er verschillende factoren een rol spelen in de ontwikkeling van geheugenstoornissen onder hiv-positieve mensen. Een deel van de factoren zijn gerelateerd aan de hiv-infectie, andere factoren zijn indirect of niet gerelateerd aan hiv. Na afloop van de tweede meetronde hopen we een uitspraak te kunnen doen over het vóórkomen van HAND in de loop van de tijd en factoren die daar mee samenhangen.

 

 

 

 
HIV monitoring
GGD Amsterdam
AIGHD
Amsterdam UMC-AMC
 
Top