Hoge bloeddruk

In mei 2016 is een artikel van de AGEhIV Cohort Studie groep gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases. Dit artikel beschrijft de resultaten van de analyse naar hoge bloeddruk onder hiv-positieve en hiv-negatieve studiedeelnemers. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat.

HOGE BLOEDDRUK KOMT VAKER VOOR ONDER HIV-POSITIEVE DEELNEMERS. DIT LIJKT SAMEN TE HANGEN MET EEN GROTERE MIDDEL-HEUP VERHOUDING BIJ HIV-POSITIEVE DEELNEMERS.

Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Tijdens ieder studiebezoek wordt bij alle deelnemers driemaal de bloeddruk gemeten en vragen we in de vragenlijst naar het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen. Op basis van deze informatie hebben we in kaart gebracht hoe vaak hoge bloeddruk vóórkomt, of het vóórkomen van hoge bloeddruk verschilt onder hiv-positieve en hiv-negatieve deelnemers en welke factoren samen hangen met het vóórkomen van een hoge bloeddruk.

Uit de analyse van de gegevens van het eerste studiebezoek blijkt dat een hoge bloeddruk vaker vóórkomt onder hiv-positieve deelnemers van de AGEhIV Cohort Studie (zie figuur).

voorkomen-van-hoge-bloeddruk

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in het ontstaan van een hoge bloeddruk, waaronder roken, overmatig alcoholgebruik, familiaire aanleg, onvoldoende lichamelijke beweging, en overgewicht. Het vaker vóórkomen van hoge bloeddruk bij hiv-positieve deelnemers van de AGEhIV Cohort Studie lijkt met name samen te hangen met een grotere middel-heup verhouding bij hiv-positieve deelnemers. Dit zou gedeeltelijk het gevolg kunnen zijn van gebruik van bepaalde anti-hiv medicijnen in het verleden.

 
GGD Amsterdam
HIV monitoring
AIGHD
Amsterdam UMC-AMC
 
Top