title

AGEhIV

De AGEhIV Cohort Studie is een studie naar veroudering en bijkomende ziekten

De AGEhIV Cohort Studie is een studie naar veroudering en bijkomende ziekten onder mensen mét en zonder hiv. De studie is gestart in 2010 op de hiv-polikliniek van het Academisch Medisch Centrum en de afdeling onderzoek infectieziekten van de GGD in Amsterdam. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van verschillende (verouderings)ziekten, ook wel comorbiditeiten genoemd, en van verstoringen in orgaanfunctie. Hierbij wordt specifiek gekeken of er verschillen zijn tussen mensen mét en zonder hiv.

Deelnemers van de AGEhIV Cohort Studie worden elke 2 jaar uitgenodigd voor een studiebezoek. Voor deze doorlopende studie is geen einddatum vastgesteld. Het langdurig vervolgen van onze studiedeelnemers is van groot belang om beter in beeld te krijgen wat het betekent om ouder te worden mét en zonder hiv. Dit geeft antwoord op de vraag of mensen met hiv sneller comorbiditeiten ontwikkelen dan mensen zonder hiv, en welke risicofactoren bijdragen aan het ontstaan van comorbiditeiten. Hiermee hopen wij bij te dragen aan een (nog) betere zorg en kennis over hoe mensen met hiv veerkrachtig oud kunnen worden.

Laatste nieuws

Geplaatst door agehiv

Categorie Nieuws

START TWEEDE BEZOEKRONDE COVID-19 SUBSTUDIE, EXTRA BLOEDAFNAME NA VACCINATIE EN TIJDELIJKE ONDERBREKING AGEHIV STUDIEBEZOEKEN

Per 1 maart 2021 zal de tweede ronde van de COVID-19 substudie van start gaan. De deelnemers aan dez...

Geplaatst door agehiv

Categorie Nieuws

HERVATTING AGEHIV STUDIEBEZOEKEN EN START COVID-19 SUBSTUDIE

Vanaf deze maand worden reguliere AGEHIV studiebezoeken weer hervat. Het studiebezoek is iets aangep...

 
GGD Amsterdam
AIGHD
HIV monitoring
Amsterdam UMC-AMC
 
Top